نظام آموزشی برزیل

ساخت وبلاگ
چکیده : . ملاحظات تاریخی برزیل در قرون پیش بوسیله اقوام مختلف سرخپوستان مسکونی بوده، با اینحال تمدن درخشانی... با عنوان : نظام آموزشی برزیل بخوانید :

.

ملاحظات تاریخی

برزیل در قرون پیش بوسیله اقوام مختلف سرخپوستان مسکونی بوده، با اینحال تمدن درخشانی نظیر مایا، اینکا یا آرتک در آن وجود نداشته است. تاریخ جدید برزیل از پایان قرن پانزدهم یعنی از زمانی آغاز گردید که پاپ وقت الکساندر ششم، اختلافات بین اسپانیا و پرتقال را بر سر فتح و نظارت بر راههای دریایی حل و فصل کرد. بموجب معاهده توردوزیلاس که در سال 1494 میان پرتقال و اسپانیا انعقاد یافت، حق اعمال حاکمیت پرتقال بر نواحی وسیعی که امروزه عمدتاٌ شامل برزیل فعلی میشود، رسمیت یافت.

در سال 1951 وارگاس مجدداٌ با پیروزی در انتخابات به ریاست جمهوری رسید ولی وی در سال 1954 خودکشی کرد و انتخابات جدید، کوبیچک پیروز شد که تا سال 1960 حکومت کرد. در آخرین سال حکومت وی، پایتخت به شهر برازیلیا انتقال یافت. در انتخابات سال 1960 کوادروس رئیس جمهور شد ولی وی پس از هفت ماه زیر فشار سران ارتیش بر کنار گردید و بدنبال آن نقش ارتیش در اداره امور کشور بالا گرفت.

   
   
     
     
     
     
     

.

ملاحظات تاریخی

برزیل در قرون پیش بوسیله اقوام مختلف سرخپوستان مسکونی بوده، با اینحال تمدن درخشانی نظیر مایا، اینکا یا آرتک در آن وجود نداشته است. تاریخ جدید برزیل از پایان قرن پانزدهم یعنی از زمانی آغاز گردید که پاپ وقت الکساندر ششم، اختلافات بین اسپانیا و پرتقال را بر سر فتح و نظارت بر راههای دریایی حل و فصل کرد. بموجب معاهده توردوزیلاس که در سال 1494 میان پرتقال و اسپانیا انعقاد یافت، حق اعمال حاکمیت پرتقال بر نواحی وسیعی که امروزه عمدتاٌ شامل برزیل فعلی میشود، رسمیت یافت.

در سال 1951 وارگاس مجدداٌ با پیروزی در انتخابات به ریاست جمهوری رسید ولی وی در سال 1954 خودکشی کرد و انتخابات جدید، کوبیچک پیروز شد که تا سال 1960 حکومت کرد. در آخرین سال حکومت وی، پایتخت به شهر برازیلیا انتقال یافت. در انتخابات سال 1960 کوادروس رئیس جمهور شد ولی وی پس از هفت ماه زیر فشار سران ارتیش بر کنار گردید و بدنبال آن نقش ارتیش در اداره امور کشور بالا گرفت.

در سال 1961 ژوائوگولارت به ریاست جمهوری انتخاب گردید. ولی تا سال 1964 حکومت کرد و در آن سال بوسیله کودتای نظامی از کار برکنار شد. برزیل در طی سالهای 64 – 1954  دارای حکومتی دمکراتیک بود. از سال 1964 تا 1968 دو نظامی یعنی ژنرال کاستلوبرانکووکوستا اسیلو بقدرت رسیدند.

در سال 1968 حدود صد هزار نفر در خیابانهای ریودوژانیرو دست به تظاهرات ضد دولتی زدند و دولت نیز تصفیه وسیعی در ادارات دولتی و در نیروهای ارتشی بعمل آورد. مارشال اسیلو در هجدهم دسامبر 1968 بر اثر سکته مغزی درگذشت و به جای اویک هیئت نظامی سه نفره زمام امور را در دست گرفت و بعداٌ ژنرال گاراستازومدیس رئیس سابق اداره اطلاعات ارتش به قدرت رسید.

در فاصله ماههای ژانویه و ژوئیه 1969، صدها تن از روشنفکران و مخالفان دولت بازداشت شدند و بموازات آن اقدامات، مبارزات چریکی شهری توسعه می یافت. در پنجم سپتامبر 1969 سفیر امریکا در برزیل توسط چریکهای کمونیست ربوده شد و این ضربه وحشتناکی برای رژیم دیکتاتوری بود.در سال 1974 ژنرال ارنستوگیزل از سوی ارتش به ریاست جمهوری انتخاب شد. در دوره حکومت دیکتاتوری وی، اعتصابات و شورشهای دامنه داری درگرفت. وی با دموکراتیک کردن حکومت مخالفت کرد. دوره پنج ساله حکومت وی در سال 1979 پایان یافت و پس از اوژنرال باپتیستا رئیس سابق سازمان اطلاعاتی به ریاست جمهوری رسید (مارس 1979). وی که در اولین انتخابات عمومی برزیل پس از 1964 به پیروزی رسیده بود، روشی مانند اسلاف دیکتاتورش در پیش گرفت. باپتیستا بدنبال وقوع اعتصاب در صنایع فلزکاری سائوپائولو که 000, 180 کارگر در آن درگیر بودند، ارتش را به سرکوب آنها فرستاد. با اینحال اعتصابات فلزکاران در ماه اکتبر همانسال و ماه آوریل 1980 مجدداٌ  نمودار گشت. در همان اوان موج عملیات تروریستی گسترش یافت و در 1981 وضعی اقتصادی آشفته گشت  و تورم نیز به 100% رسید. در همانسال اغتشاشات و شورشهای داخلی بالا گرفت.

ملاحظات جغرافیایی

برزیل به965، 511، 8 کیلومتر مربع وسعت (پنجمین کشور جهان)در نیمکره غربی، در قاره امریکای جنوبی و در کنار اقیانوس اطلس واقع شده و خط استوا از شمال آن میگذرد. برزیل با تمام کشورهای امریکای جنوبی به غیر از شیلی و اکوادور مرز مشترک، و حدود 410، 7 کیلومتر خط ساحلی دارد.

کوههای برزیل عمدتا‏ٌ در نواحی شرقی و مرکزی قرار گرفته اند و نسبتاٌ از کوههای سایر کشورهای امریکای جنوبی کم ارتفاع ترند. مهمترین رشته کوههای آن عبارتند از: برزیل، اسپیناسو، مانتیکرا، ماروپارسیس. علاوه بر کوههای فوق فلات ماتوگروسو در جنوب شرقی برزیل نیزپهنه وسیعی را اشغال نموده است. ادامه اخبار در نسخه pdf

ملاحظات سیاسی

حکومت این کشور جمهوری فدرال بوده و رئیس جمهور ژنرال ژوائوباتپیستا دو اولیویرا را فیگیردو میباشد. قوه مقننه از یک مجلس نمایندگان با 420 عضو و یک مجلس سنا با 66 عضو تشکیل یافته است.قانون اساسی موجود در سال 1917 تدوین شده و براساس آخرین تقسیمات کشوری، برزیل از 22 ایالت، 4 سرزمین و 1 بخش فدرال تشکیل گردیده که ایالات آن بصورت فدرال و بقیه زیرنظر دولت مرکزی اداره شده

احزاب مهم برزیل عبارتند از: حزب سوسیال دموکرات، حزب جنبش دموکرات و حزب خلق . برزیل در سال 1822 از پرتقال مستقل شد. روزملی آن هفتم سپتامبر بوده و در سا 1945 به عضویت سازمان ملل درآمده و علاوه بر آن در سازمانهای زیر نیز عضو می باشد:سازمان کشورهای امریکایی – آلادی – بلادکس – سکلا – اکلا – فائو- گات – یااآ – ایکائو- ایدب – بانک جهانی – ایفک – ایلو – ایمکو- ایمف – ایتو- سلا – یونسکو- یوپو – وهو- پیمان آمازوناس.

ملاحظات اقتصادی

واحد پول برزیل کروزیرو (CRS)معادل100 سنتاوو است که هر 8/46 آن برابر با یک دلار است.

تولید ناخالص ملی آن در سال 1979 حدود 85/214 میلیارد دلار بوده (درآمد سرانه 803 دلار) که 38% آن از صنایع، معدن و ساختمان، 8% از کشاورزی و 32% از خدمات بدست می آید. هزینه های نظامی کشور در سال 2/1% تولید ناخالص ملی و هزینه های آموزش و پرورش 3/2% آن بوده است. نرخ سالانه رشد تولید ناخالص ملی حدود 7/6% است. درآمد بودجه ملی در سال 1977 بالغ بر 13/15 میلیارد دلار و هزینه های بودجه در همین سال معادل 07/15 میلیارد دلار بوده است.

واردات برزیل در سال 1979 حدود 2/17 میلیارد دلار بوده که بیشتر شامل: غلات، نفت خام، ماشین آلات، موادشیمیایی، فلزات و وسایل سنگین است که اکثراٌ از کشورهای آمریکا (26%) ،‌عربستان سعودی (10%) ، عراق (9%) و ژاپن (9/7%) وارد می شود. میزان صادرات این کشور حدود 1/51 میلیارد دلار است که بیشتر شامل : قهوه، گوشت، لوبیا، پنبه، سنگ آهن، پشم، چوب، پوست، غلات و کاکائو می باشد که اکثراٌ به کشورهای امریکا (5/17%)، ژاپن (5/9%) ، آلمان و آرژانتین صادر می شود. ادامه اخبار در نسخه pdf.

ملاحظات علمی

چار چوب نظام آموزشی برزیل

گروه سنی

مدت

بخش‌های فرعی

سطح

3ـ 0  سالگی

6ـ4 سالگی

14ـ7 سالگی

17 ـ15 سالگی

18 سال و بالاتر

4 سال

3 سال

8 سال

3 سال

متغیر

اموزش کودکان

مهد کودک

پیش دبستانی

آموزش پایه

آموزش متوسطه

دوره هایی با مطالعات زمینه‌‌‌‌ای

آموزش پایه

آموزش بالاتر

 

چار چوب سیستم آموزشی برزیل قبل از اصلاحات سال1971

گروه سنی

مدت

سطح

6 ـ4 ساله ها

10 ـ 7 ساله ها

14 ـ11 ساله ها

17 ـ 15 ساله ها

بعد از 18 سالگی

3 سال

4 سال

4 سال

3 سال

متغیر

پیش دبستانی

ابتدایی

 مقدماتی

 متوسطه تکمیلی

 متوسطه آموزش عالی

اولین تغییر مهم در سال 1970 معرفی شد. زمانی که حرکت بوسیله مدرسان رهبری شد تا دورة آموزش اجباری را افزایش دهند. سطوح راهنمایی و ابتدایی آموزش ادغام شد و به اصطلاح  اولین دورة آموزش نامیده شد. و سطح دبیرستان به دومین درجه ( دوره ) آموزش (2 Grau )  تبدیل شد.

چار چوب سیستم آموزشی برزیل بعد از اصلاحات سال 1971

گروه سنی

مدت

سطح

6 ـ4 سالگی

14 ـ7 سالگی

17 ـ 15 سالگی

بالای 17 سالگی

3 سال

8 سال

3 سال

متغیر

پیش دبستانی

1Grau

(اجباری)2Grau

آموزش بالاتر

 

عنوان یک نتیجهه.  دوره آموزش اجباری به هشت سال افزایش یافته

درصد افراد باسواد

سال

4/66

1970

6/74

1980

9/79

1991

3/85

1996

منبع1BGE:سرشماری عمومی 1970،1980،1991، 1996

نرخ با سوادی افراد رده های سنی 24-15 سال

-

نرخ بی‌سوادی

24-20 سالگی

19-15 سالگی

5/26

3/24

1970

6/15

5/16

1980

2/12

1/12

1991

5/7

 

 
 
   
...
نویسنده : بازدید : 20 تاريخ : يکشنبه 27 فروردين 1396 ساعت: 7:55