کلیدهای میانبر موجود در آفیس

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

امکانات وب

برچسب ها

 

    یکی از نشانه های کاربران حرفها ی عملکرد سریع آنها توسط کلیدهای میانبر است. میتوان گفت تمامی نرم افزارها این کلیدهای میانبر را بری سهولت کار کاربران دارا هستند. در این ترفند قصد داریم به معرفی تمامی کلیدهی میانبر موجود در بسته نرم افزاری آفیس بری برنامه هی Excel , PowerPoint , Word و ... و همچنین نحوه عملکرد هر یک بپردازیم. اگر قصد دارید در زمان خود صرفه جویی کنید ین کلیدها را به خاطر بسپارید.

 

    کلیدهی عمومی:

    ایجاد یک سند جدید Ctrl+N

    فراخوانی یک سند متفاوت Ctrl+O

    حرکت میان سندهای باز Ctrl+F6

    ذخیره سازی یک سند Ctrl+S

    چاپ یک سند Ctrl+P

    بستن یک سند Ctrl+W

 

    کلیدهای میانبر حرکت در سند:

    یک کلمه جهت نمای راست +Ctrl و جهت نمای چپ +Ctrl

    یک پاراگراف جهت نمای بالا +Ctrl و جهت نمای پایین +Ctrl

    یک صفحه کامل به بالا Page up

    یک صفحه کامل به پایین Page down

    ابتدای سطر Home

    انتهای سطر End

    ابتدای یک سند Ctrl+Home

    انتهای یک سند Ctrl+End

    یک سطر بالا کلید جهت نمای بالا

    یک سطر پایین کلید جهت نمای پایین

    یک کاراکتر به سمت راست یا چپ کلیدجهت نمای راست یا چپ

    حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (بعد)مکان نما Ctrl+Del

    حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (قبل)مکان نما Ctrl+Backspace

    حرکت مکان نما به بالای صفحه نمایش Ctrl+Page up

    حرکت مکان نما به پایین صفحه نمایش Ctrl+Page down

 

 

    یکی از نشانه های کاربران حرفها ی عملکرد سریع آنها توسط کلیدهای میانبر است. میتوان گفت تمامی نرم افزارها این کلیدهای میانبر را بری سهولت کار کاربران دارا هستند. در این ترفند قصد داریم به معرفی تمامی کلیدهی میانبر موجود در بسته نرم افزاری آفیس بری برنامه هی Excel , PowerPoint , Word و ... و همچنین نحوه عملکرد هر یک بپردازیم. اگر قصد دارید در زمان خود صرفه جویی کنید ین کلیدها را به خاطر بسپارید.

 

    کلیدهی عمومی:

    ایجاد یک سند جدید Ctrl+N

    فراخوانی یک سند متفاوت Ctrl+O

    حرکت میان سندهای باز Ctrl+F6

    ذخیره سازی یک سند Ctrl+S

    چاپ یک سند Ctrl+P

    بستن یک سند Ctrl+W

 

    کلیدهای میانبر حرکت در سند:

    یک کلمه جهت نمای راست +Ctrl و جهت نمای چپ +Ctrl

    یک پاراگراف جهت نمای بالا +Ctrl و جهت نمای پایین +Ctrl

    یک صفحه کامل به بالا Page up

    یک صفحه کامل به پایین Page down

    ابتدای سطر Home

    انتهای سطر End

    ابتدای یک سند Ctrl+Home

    انتهای یک سند Ctrl+End

    یک سطر بالا کلید جهت نمای بالا

    یک سطر پایین کلید جهت نمای پایین

    یک کاراکتر به سمت راست یا چپ کلیدجهت نمای راست یا چپ

    حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (بعد)مکان نما Ctrl+Del

    حذف کلمه یا عبارتی در سمت راست (قبل)مکان نما Ctrl+Backspace

    حرکت مکان نما به بالای صفحه نمایش Ctrl+Page up

    حرکت مکان نما به پایین صفحه نمایش Ctrl+Page down

 

    کلید های میانبر کار با متن:

    انتخاب کاراکتر سمت راستی اشاره گر کلیدجهت نمای راست+Shift

    انتخاب کاراکتر سمت چپی اشاره گر کلیدجهت نمای چپ+Shift

    انتخاب یک واژه کلیدجهت نمای راست+Shift+‍Ctrl

    انتخاب یک سطر Shift+End

    انتخاب یک پاراگراف کلید جهت نمای پایین+Shift+‍Ctrl

    اتنخاب تمام سند A+‍Ctrl

    رفتن به یک صفحه مشخص G+‍Ctrl

    کلید های میانبر ویرایش متن:

    حذف کاراکتر قبلی اشاره گر Backspace

    حذف کاراکتر که اشاره گر روی ان قرار دارد یا متنی که انتخاب شده است Delete

    حذف واژه قبلی اشاره گر Ctrl+ Backspace

    حذف کاراکتر بعدی اشاره گر Ctrl+Delet

    کپی و حذف متن انتخاب شده Ctrl+X

    کپی گرفتن از متن انتخاب شده Ctrl+C

    الصاق متن کپی شده Ctrl+V

    بررسی املایی یک سند F7

    یافتن متن در سند Ctrl+F

    جایگزینی متن در سند Ctrl+H

    عملUndo Ctrl+Z

    عمل Redo Ctrl+Y

    پایان سطر و انتقال به سطر بعدی Enter

    ترفندستان

    حرکت به سمت پایین در Tab Outline

    درج تورفتگی سطر اول پاراگراف یا پرش به ایستگاههای پرشی Tab

    حذف یا افزودن سطر جاری Ctrl+0

 

    کلیدهای میان بر قالب بندی متن:

    تغییر قلم F+Shift+‍Ctrl

    تغییر اندازه قلم P+Shift+‍Ctrl

    پررنگ کردن قلم B+‍Ctrl

    ایتالیک کردن قلم I+‍Ctrl

    زیر خط دار کردن قلم U+‍Ctrl

    دو زیر خط دار کردن قلم D+Shift+‍Ctrl

    حذف قالب بندی کاراکتر Space Bar+‍Ctrl

    فضای خطوط تنها پاراگراف 1+‍Ctrl

    فضای دو برابر خطوط پاراگراف 2+‍Ctrl

    فضای 5/1 برابر خطوط پاراگراف 5+‍Ctrl

    تراز بندی وسط پاراگراف E+‍Ctrl

    تراز بندی چپ پاراگراف L+‍Ctrl

    تراز بندی راست پاراگراف R+‍Ctrl

    تراز بندی از دو طرف پاراگراف J+‍Ctrl

    برجسته کردن پاراگراف از چپ M+‍Ctrl

    برجسته کردن پاراگراف ازراست M+shift+‍Ctrl

    حذف قالب بندی پاراگراف Q+‍Ctrl

    به روز رسانی فیلدها F9

    تغییر روش نمایش فیلد منتخب Shift+F9

    تغییر روش تمام فیلدهای سند Alt+F9

    کاهش یا افزایش اندازه قلم به اندازه یک رقم [+Ctrlا]

    تغییر اندازه قلم به اندازه پیش فرض قبلی یا بعدی <+Ctrl+Shiftا>

    تبدیل حروف عادی به حالت دو زیر خط و برعکس D+Shift+‍Ctrl

    تبدیل حروف عادی به اندیس دار پایین و برعکس =+Ctrl

    تبدیل حروف عادی به اندیس دار بالا و برعکس =+Ctrl+Shift

    تبدیل ابتدای کلمات به حروف کوچک یا بزرگ AK+shift+‍Ctrl

    تغییر قلم جاری F+Shift+‍Ctrl

    تغییر قلم جاری F+Shift+‍Ctrl

    تغییر اندازه قلم جاری F3+Shift

    ایجاد تو رفتگی از سطر بعدی P+Shift+‍Ctrl

    حذف تو رفتگی سطر بعدی +T‍Ctrl

    حذف تو رفتگی سطر دوم T+Shift+‍Ctrl

    انتخاب همه سند A+‍Ctrl

    درج یک شکستگی سطری Enter+Shift

    انتقال به سطر یا صفحه بعدی Ctrl+Enter

    اشکار یا پنهان نمودن علایم H+Shift+‍Ctrl

 

    کلیدهای میان بر صدا:

    خاموش/روشن نمودن میکروفن Winkey+V

    انتقال بین دو حالت دیکته و فرمان صوتی Winkey+T

    فعال کردن حالت تصحیح Winkey+C

    کلیدهای میان بر منوها:

    فعال شدن اولین عنوان نوار منو ALT

    فعال شدن منوی Alt + F File

    فعال شدن منوی Alt + E Edit

    فعال شدن منوی Alt + V View

    فعال شدن منوی Alt + I Insert

    فعال شدن منوی Alt + O Format

    فعال شدن منوی Alt + T Tools

    فعال شدن منوی Alt + A Table

    فعال شدن منوی Alt + W Windows

    فعال شدن منوی Alt + H Help

    یک سری نکات کوچک ولی مفید را برای دوستداران Word می نویسم

 

 

    - با فشار1 دادن کلیدهای Shift+Alt+D تاریخ روز درج می شود.

    2- برای جابجا و عوض کردن جای منوها در ورد از این طریق عمل میکنیم.

    بر روی قسمتی از پنجره ورد کلیک راست کرده و در انتها گزینهCustomize ، سربرگ Commands و در پایین گزینه Rearrange Commands را انتخاب کرده تا پنجره آن باز شود، سپس در بالای این پنجره سوئیچ Toolbar را انتخاب و از منوی کرکره ای روبروی آن گزینه Menu Bar را جستجو کرده و کلیک می کنیم. Move up و Move حالا تمام گزینه های منو نمایش داده می شود و می توان با دکمه های down مکان آنها را در نوار منوی بالای ورد جابجا کرد.

    3- در صورت اینکه برنامه ورد غلط املایی در سند پیدا کند شما می توانید با گرفتن کلیدهای

    Alt + F7 لیست لغات ارائه شده در فرهنگ غلط یاب ورد باز شده و لغاتی جهت تصحیح ارائه می کند. اگر کلید F یعنی کلیدی که با روشن و خاموش کردن آن کلیدهای عملکرد کلیدهای دو کاره عوض می¬شود را بزنید با فشار دادن دو کلید بالا عملکرد به این صورت است که متن را تا جایی که تایپ شده بدون اینکه کلید Enter را زده با شیم آن را پاک می کند، چه اینکه یک کلمه تایپ و اینتر زده باشیم و یا اینکه چند صفحه مدام تایپ و سپس کلید اینتر را زده باشیم.

 

    4- اگر شما لغت یا متنی را تایپ کنید و اندازه نوع خط یا فونت، رنگ و تغییرات دیگر در آن ایجاد نمایید و بخواهید دوباره متن را به حالت اول یعنی بدون تغییرات در آورید،‌ بعد از انتخاب آن کلیدهای ترکیبی Ctrl+Spacebar را فشار دهید تا متن به حالت اول خود برگردد. این کار حتی بعد از ذخیره کردن و بستن برنامه ورد و رجوع به آن بعد از مدتی نیز امکان پذیر است.

    5- برای اینکه خط جدیدی را شروع کنید بدون آنکه یک پاراگراف جدید بوجود آید کلیدهای Shift + Enter را فشار دهید.

    6- برای دیدن مترادفهای یک لغت (البته بطور پیش فرض فقط زبان انگلیسی است) با انتخاب لغت و فشردن کلیدهای Shift + F7 پنل Research در سمت راست برنامه باز شده و می¬توانید لغات مترادف مربوط به لغت انتخابی شما را نشان دهد.

    7- برای درج پاورقی و انتهانویسی کلیدهای Alt+Ctrl+F یا Alt+Ctrl+E را فشار دهید.

    8- برای درج Comment بر روی حرف، کلمه،‌ یا جمله (های) مورد نظر آنها را انتخاب و سپس کلیدهای Alt+Ctrl+M را فشار داده و Comment را می نویسیم.

    9- برای برداشتن دکمه ها از Menu Bar، کلید Alt را نگه داشته و با ماوس دکمه دلخواه را به داخل پنجره سند بکشید.

    10- برای اینکه متنی را به حالت اندیس بالا و یا اندیس پایین ببرید، متن را انتخاب کنید و کلیدهای Ctrl + Plus Sign‌ یا Ctrl + Equal Sign ( کنترل و علامت جمع یا مساوی در ردیف بالا) را فشار دهید.

    11- برای رفتن به اول سند کلیدهای Ctrl + Home و برای رفتن به آخر سند کلیدهای Ctrl + End را فشار دهید.

    12- اگر بر روی کلمه Page در نوار وضعیت دو بار کلیک نمائید می¬توانید،‌ سربرگ Go to از پنجره Find and Replace را در اختیار داشته باشید.

    13 - برای بزرگ و کوچک کردن فونت می توانیم کلمه یا کلمه های مورد نظر را انتخاب کرده و سپس با کلیدهای[+ Ctrl فونت را بزرک کرده و با کلیدهای ]+Ctrl فونت را کوچک کنید.

 

    14- در منوی1 FORMAT/FONT/SUBSCRIPمی توانیم اندیس پایین بذاریم

    اغلب کسانی که از نرم افزار word برای نوشتن مقالات و کتاب های خود استفاده می کنند در پایان کار فهرست مطالب را به صورت دستی درج می کنند. رضا جوالچی : تمام مقاله ها و کتاب هایی که برای انتشار به صورت رسمی یا غیررسمی آماده می شوند، دارای فهرست مطالب هستند. یک فهرست شامل عنوان بخش ها، فصل ها و زیرعنوان ها است که شماره صفحه های ارجاع آنها در جلوی هر عنوان درج شده است. اغلب کسانی که از نرم افزار word برای نوشتن مقالات و کتاب های خود استفاده می کنند در پایان کار فهرست مطالب را به صورت دستی درج می کنند. درج کردن فهرست به صورت دستی این اشکال را دارد که اگر به هر دلیلی مثل تغییر اندازه قلم، تغییر محل فصل ها و... متون جابه جا شوند، فهرست مطالب به روز نشده و کاربر باید مجدد اقدام به درج فهرست کند که این کار وقت زیادی را از کاربر تلف می کند مخصوصا اگر تعداد صفحه های مطلب تهیه شده زیاد باشد. یکی از قابلیت های برنامه word ایجاد فهرست خودکار است. این قابلیت به نام tables of contents یا toc در word قرار داده شده است. word به راحتی می تواند از عنوان های سند فهرست تهیه کرده و به همراه شماره صفحه در محلی که می خواهید، قرار دهد. این فهرست همیشه قابل به روزرسانی است. tables of contents می تواند فهرست را بر اساس عنوان های یک سند ایجاد کند. این نکته را در نظر داشته باشید که word می تواند تا 9 عنوان و زیرعنوان را پشتیبانی کند. پس ابتدا باید عناوین و زیرعناوین سند را با استفاده از سبک ها heading 1 تا heading 9 قالب بندی کنید. برای این کار اشاره گر را در عنوان مورد نظر قرار داده و روی دکمه style در نوار ابزار قالب بندی کلیک کنید و بسته به سطح عنوان یکی از سبک های heading 1 تا heading 9 را انتخاب کنید. بعد از عنوان بندی سند برای آنکه فهرست محتویات در اولین صفحه سند قرار گیرد باید یک صفحه خالی در بالای تمام صفحه ها ایجاد کنید. برای این حرکت به اولین صفحه سند رفته و با زدن کلید ctrl + enter یک صفحه خالی درج کنید. حالا به ابتدای صفحه خالی جدید بروید بعد از این مرحله منوی insert را باز کرده و بعد از قرار دادن اشاره گر روی گزینه reference فرمان index and tables را انتخاب کنید و در کادری که باز می شود سربرگ tables of contents را فعال کنید. این کادر دو ناحیه preview دارد، بخش print preview پیش نمایش فهرست مطالب برای چاپ است و کادر web preview پیش نمایش فهرست مطالب برای صفحه های وب. فعال بودن گزینه show page numbers باعث درج شماره صفحه ها در فهرست می شود. علامت داشتن گزینه right align page numbers شماره ها را در مقابل فهرست ها قرار می دهد و غیرفعال کردن آن باعث می شود شماره هر فهرست در جلوی آن درج شود. در کادر tab leader می توانید یک leader برای فاصله بین فهرست و شماره آن انتخاب کنید. کادر فرمت شامل چندین قالب برای پیکربندی فهرست است. کادر show levels تعداد زیرعنوان هایی که در فهرست شرکت می کنند را تعیین می کند. یک فهرست می تواند تا 9 زیرعنوان را داشته باشد. بعد از تنظیم های مورد نیاز روی دکمه ok کلیک کنید تا فهرست محتویات در محلی که تعیین کرده اید، درج شود

نویسنده : بازدید : 9 تاريخ : پنجشنبه 14 ارديبهشت 1396 ساعت: 1:19
برچسب‌ها :

خبرنامه

عضویت

نام کاربري :
رمز عبور :

اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها