نکاتی از کتاب : رمز موفقیت نوشته

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

نکاتی از کتاب : رمز موفقیت نوشته

 

 دیل کارنگی و جیمز آلن و الا وایلر

 ترجمه :  محمد جواد پاکدل و مسعود میرزایی

خواندن این را در اولین فرصت به تمام دوستان و اهالی مطالعه توصیه می کنم امیدوارم جوانان با خواندن این کتاب قدر زمان را  بیش از پیش بدانند .

نابغه کسی است که پیوسته افکارش را از قوه به فعل می آورد . ایده ها سرمایه ای هستند که فقط وقتی در دست افراد با قریحه و نبوغ میافتد ؛ مثمر ثمر می شود .    بالزاک

1 . در هنگام اتخاذ تصمیم باید قبلا اطراف و جوانب قضیه را بدقت مطالعه کرده و بعد بدون تذبذب و تردید تصمیم قاطع گرفت .

2. وقتی از اسکندر پرسیدند : چطور توانستی دنیا را فتح کنی ؟ گفت : با تاخیر نکردن و تصمیم خود را فورا اجرا کردن .

3. تردید و تذبذب ؛ نبوغ با هوش ترین اشخاص را ضایع میگرداند .

4. ولتر راست می گفت : تردید و تذبذب یک علامت بر جسته ی ضعف اخلاق است .

5. باید همیشه به یاد داشته باشیم ؛ شخصی که می تواند تصمیم بگیرد هر قدر هم نقاط ضعف دیگری داشته باشد ،‌بسی کامیابتر از مردی است که نمی تواند تصمیمی بگیرد .

6.انسان کار می کند تا کار نکند . بقول ویلیام فندر : اگر مردم کار کردن را واقعا دوست می داشتند ، ما هنوز زمین را با چوب های دستی شخم می زدیم و بار را روی دوش خود می بردیم .

7. زردتشت در میهن نامه ی آسمانی خویش می فرماید : چیزی داشته باش که دنیا می خواهد و آنگاه اگر در میان جنگل هم بسر بری راه خانه ی تو پر از مردم خواهد بود .

8 . هر عمل بزرگ از فکر سر چشمه می گیرد . هر کامیابی بزرگ نخست یک فکر نامریی بوده است . هر شاهکاری اعم از ادبی ، هنری و یا فلسفی از فکر سرچشمه گرفته است .

9 . فکر کردن هنر است . فکر کردن هنر این است که آگاه باشیم از تدبیر مختلفی که کمک می کند به تنظیم حقایق پراکنده و جستجوی دنیای مجهول آن .

10 . از خواستن چیز های بزرگ هرگز باک نداشته باش زیرا اگر ایده آل تو بزرگ باشد قواییکه هرگز فکر نمی کردی در تو وجود دارد ظهور خواهد کرد .

11 .بدون تصمیم نمی توان قوای دماغی را متمرکز ساخت و بدون تمرکز قوای دماغی هم نمی توان بکامیابی نایل گشت .

12. اغلب مردم در کارهایشان یا کمی تعجیل و یا کمی تاخیر میکنند و در نتیجه با شکست روبرو میگردند . باید کارها را بموقع خود انجام داد و البته شناختن موقع ، کار آسانی نیست .

13. بعضی سزاوار ستایشند برای کارهای که کرده اند و برخی برای کارهایی ممکن بود بکنند و پاره ای برای کارهایی که می توانستند بکنند و نکرده اند . !!

14. روزگار طبق طبق گلهای فرصت در دسترس ما قرار میدهد تا از آن استفاده کنیم  . و آنگاه چه استفاده بکنیم و چه نکنیم آهسته و بی سر و صدا این فرصتها را از ما پس میگیرد و آنرا در چاه بی پایان زمان می افکند .

15. کانال دایل می گوید : کاریکه شما در این دنیا انجام میدهید اهمیتی ندارد . آنچه مهم است این است  که تا چه اندازه می توانید مردم را متقاعد سازید که کارهای را که انجام داده اید ، گران بهاست .

16. اخلاق خوب سرمایه است . اخلاق خوب قدرت است . اخلاق خوب کامیابی است . اخلاق خوب اقبال است . اخلاق خوب بهترین دارایی است که ممکن است کسی در این دنیا داشته باشد .

17. اغلب کسانی که در قلمرو شکست سرگردان میگردند ، برای این است که قادر نیستند به نفس اماره بگویند . " نه " !!

18. ممکن است ثروت از دست رفته را با سعی و کوشش مجددا بدست آورد و علم فراموش شده را با مطالعه بخاطر آورد ولی وقت که از دست رفت به هیچ وجه مجددا بدست نمی آید و برای همیشه در قلمرو ابدیت مفقد الاثر میگردد .

19. کسیکه در زندگی هدف مخصوص ندارد ، در جنگل تصمیمات رنگارنگ گم میشود . کسیکه می خواهد همه جا باشد ، هیچ جا نخواهد بود . یک تصمیم ، یک هدف و یک آرزو باید شعار کسی باشد که می خواهد در زندگی کامیاب گردد .

20. تنها با آرزو کردن ، نمیتوان چیزی را بدست آورد . باصطلاح تنها با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشود . باید برای نیل به آرزو با یک انژی پایان ناپذیر و یک اراده راسخ و یک خواهش عمیق ، بتلاش پرداخت . بزرگترین تراژدی زندگی اشخاصیکه شکست خورده اند این بوده است که آنان یک علاقه ی مشخص و معلوم برای چیزی معین نداشته اند .

21. اگر شرح و احوال مردان و زنان بزرگ ، اعم از کسانیکه در فکر و یا عمل بزرگ بوده اند بخوانیم می بینیم که قوه ای که آنان را به پیش میرانده است عشق و علاقه ی شدید بچیزی بوده که دوست می داشته اند . آنان مجنون وار " لیلی " خود را می جسته اند و سرانجام بر آن دست یافته اند .

22. عقب ماندن و پیشرفتن در زندگی فقط باینستکه شخص هر روز دو سه ساعت از وقتش را صرف تحصیل علم و هنر می کند یا نه .

23. موفقیت رایگان بدست نمی آید . موفقیت قیمت دارد ، قیمت آن بذل کوشش و جد و حهد متمادی است .

24. حواس خمسه را باید تربیت کرد ، اگر حواس خمسه تربیت نشوند ، اطلاعات ما از دنیای خارج بسیار کم و سطحی خواهد بود ، بنابر این چشم را باید تربیت کرد که زیبایی های حقیقی را ببیند و قس علیهذا سایر حواس .

25. روح بزرگ در راه نیل مقاصد بزرگ ترجیح میدهد با شکست مطلق روبرو شود تا اینکه از پیشروی بسوی هدف خودداری کند . پیروزی یا مرگ : اینست شعار یک روح بزرگ !!!!

26. قابلیت درست فکر کردن خیلی اهمیت دارد با وجود این مردم باین نکته کم اهمیت میدهند .

27. کاری که می خواهی فردا انجام بدهی ، امروز انجام بده ، کاری را که می خواهی امروز بانجام برسانی هم اکنون شروع کن .

28. برای ترک عادت زشت ، هیچ دارویی در داروخانه وجود ندارد یگانه داروی این درد ، بکار انداختن نیروی اراده است !!!!

29. منتظر فرصت مباش بلکه فرصت را بیافرین . هرگز مایوس مشو و اگر هم مایوس شدی در حال یاس همچنان بکار خود ادامه ده .

30. فرق زیادی بین مرد کامیاب و مرد شکست خورده وجود ندارد !!! مرد کامیاب کار می کند و منتظر می نشیند و مرد شکست خورده فقط منتظر می نشیند !!!!

خصوصیات مرد کامیاب ، اینهاست :

1. فکرش سریع تر کار میکند .

2. نیروی اراده ی قوی دارد .

3. به تمرکز قوای دماغی قادر است .

4. حافظه ی قوی ، منظم و همیشه آماده و بیداری دارد .

5. دارای نیروی بیان است و می تواند با منطق قوی طرف را مجاب کند .

6. بنفس خود اعتماد دارد .

7. از تجارب خود و دیگران مخصوصا دیگران بحداکثر استفاده می کند .

8. همیشه نسبت به آنچه در اطرافش میگذرد ، بیدار است .

9. کلمه ی شکست در قاموس او مفهومی ندارد .

10. در دنیا چنان بسر می برد که گویی چیزی بنام " نومیدی " اصلا وجود ندارد .  

31. نصیحت من به جوانان آن است که از همان آغاز زندگی یاد بگیرند که روی پای خود بایستند و از پدر و مادر و یا خویشان خود کمتر کمک بطلبند . خود را عادت ندهند با چوب زیر بغل و یا با عصا راه بروند و اگر نه تا پایان عمر چلاق باقی خواهند ماند .

32. فکر قدرت است . فکر نیروست ، فکر علت است و اعمال ما معلول . هر چه روزانه فکر میکنیم همان خواهیم شد. فکر حتی در چهره سایه می اندازد . بی سبب نیست که گفته اند : چهره آیینه ای است که فکر و ذهن دارنده اش در آن منعکس گردیده است .

33. مردان ضعیف و بی اراده در طول عمر منتظر فرصت می نشینند ، مردان قوی و با اراده ، فرصت را می آفرینند .

34. مردان بی اراده و مردد همیشه بکنار زده می شوند . فقط کسانی بجلو میروند و پیروز میشوند که با گامهای محکم و در راه کامیابی پیش میروند .

35. مردان بزرگ هیچ چیز را در اختیار بخت نگذاشته ، کاخ سرنوشت خود را بدست خود پی افکنده اند . آنچه ما بخت و اقبال می نامیم چیزی جز بیداری بعضی اشخاص در استفاده از فرصت های فرار نیست .

36 . شکست و ناکامی ما در زندگی مربوط به طرز فکر کردن و چگونگی احساسات ماست .

37. در مقابل خطر ، محکم ایستاده و مردانه پنجه به پنجه آن بیفکنید . بین آرزوهای معقول و منفی و خواب و خیال فرق بگذارید . هرگز مگذارید پرده ی رنگارنگ آرزو ، شما را از واقعیات دور کند . همیشه آرزوهای خود را با موفقیت تطبیق داده و امور را از نظر واقع بینی مورد مطالعه قرار دهید .

38. ما بیشتر از حماقت ها ، اشتباهات و کاهلی خود رنج میبریم تا از کم لطفی بخت موهم !!

39. آدمی جون مختار است میتواند تیغ قدرت را از دست سرنوشت گرفته آنرا بر فرق سرنوشت بکوبد و بدینوسیله سرنوشت را منکوب و مغلوب سازد .

40 . عمل ، تجسم مادی اندیشه است . برای اینکه اعمال ما صحیح باشد ، باید اندیشه های ما هم صحیح باشد .

سری پنجم از نکاتی از کتاب رمز موفقیت نوشته : دیل کارنگی  و......

41. عظمت انسان در این است که مثل حیوان تسلیم حوادث نمیشود . انسان به کمک هوش و اراده ی خود می تواند ، خود را از شر قسمت نجات بدهد بنابراین هر کس به "‌ قسمت " اعتقاد داشته باشد ، خود را باندازه ی حیوان تنزل داده است .

42. انسان آفریننده ی شکست و کامیابی خویش است .

43. اقبال بسراغ  کسی می رود که بکار عقیده دارد نه به اقبال !!!

44. بجای ماتم گرفتن بر جنازه ناکامیهای گذشته ، باید برای پیروزی های آینده فعالیت کرد . گذشته مرده و مرمت نا پذیر است آنچه قابل اصلاح است حال و آینده است . پس برخیز این ماده ی خام حال و آینده را بشکل و صورتیکه دلخواه تست در بیاور !!

45. تحصیل موفقیت آنطور که در رمانها و سینما ها مجسم می شود ، کا ری ساده نیست . ما در سینما ها بینوایی و بیچارگی آغاز عمر مرد کامیاب را می بینیم و در پایان آن موفقیت های بزرگ ناگهانی او را از نظر می گذرانیم ولی سختی هایی را که وی بین این دو وضع کشیده ، نمی بینیم ، در صورتیکه قسمت اساسی او در همین قسمت که بما نشان داده نمی شود ، نهفته است .

46. موفقیت معشوقه ای سنگین دل است زیرا فقط بکسانی لبخند میزند و اظهار محبت می نماید که جرات مبارزه با دیو شکست را دارند و قادرند در تاریکترین لحظه لبخندی بر لب داشته باشند .

47. پدر استالین پینه دوز دایم الخمری بود که پیوسته پسرش را میزد . مادرش زن ساده و متدینی بود و همیشه آرزو داشت استلین کشیش شود ! مادرش در باره ی طفولیت استالین می نویسد :

او همیشه پسر خوبی بود ، هرگز حود را محتاج نمیدید م مجازاتش کنم ؛ خیلی زحمت کش بود و همیشه مطالعه و بحث میکرد و دایم میکوشید چیز فهم شود .

48. مرد با اراده مردی است که شخصیت انفرادی خود را در اجتماع گم نمی کند و شجاعت آنرا دارد که عقاید خاص خود را ابراز بدارد . کسی که میترسد آنچه را فکر می کند ، صریحا ابراز بدارد ، روزی حتی از فکر کردن خواهد ترسید و کورکورانه از افکاری که باو دیکته می شود ، پیروی خواهد کرد .

49. مردان بی اراده و مردد همیشه بکنار زده میشوند . فقط کسانی بجلو میروند و پیروز می شوند که با گامهای محکم در راه کامیابی پیش می روند .

50. مردان برزگ هیچ چیز را در اختیار بخت نگذاشته ، کاخ سرنوشت خود را بدست خود پی افکنده اند . آنچه ما بخت و اقبال می نامیم چیزی جز بیداری بعضی اشخاص در استفاده از فرصت های فرار نیست .  

سری ششم از نکاتی از کتاب رمز موفقیت نوشته : دیل کارنگی و ......

51 . بدون تصمیم نمی توان قوای دماغی را متمرکز ساخت و بدون تمرکز قوای دماغی هم نمی توان بکامیابی نایل گشت .

52. اغلب مردم در کارهایشان یا کمی تعجیل و یا کمی تاخیر میکنند و در نتیجه با شکست روبرو میگردند . باید کارها را به موقع خود انجام داد و البته شناختن موقع ، کار آسانی نیست .

53. بهر کاری اقدام می کنی احتمال شکست خوردن در آن کار را پیش بینی کن ولی همیشه ایمان داشته باش که عاقبت موفقیت نهایی از آن تو خواهد بود .

54. ریشه ی شکست در اعمال و افکار ماست . لذا باید برای بر طرف کردن شکست قبل از هر چیز ، افکار و اعمال خود را تجزیه و تحلیل کنیم تا بنقص اساسی کار خود پی بریم و بطریق صحیح از نو به فعالیت پردازیم .

55. هدفی که اغلب مردم در نظر دارند بدان برسند با هدفی که عملا بسویش روانند ، فرق دارد ؛ یعنی اغلب مردم جیزی را آرزو می کنند و برای تحصیل چیزی دیگر می کوشند و آنگاه وقتیکه به آرزوهای خود نمی رسند ، تعجب می کنند و اقبال بد خود را مقصر می شمارند !!!

56 . قوه ی اراده از درون سرچشمه میگیرد و پشتیبان بزرگ این قوه فکر است . کسی که فکر می کند اراده اش قوی است ، دارای اراده ی قوی تواند بود .

57. اندازه پیشرفتها منوط و مربوط به مقدار سعی و کوشش روزانه ای ما برای رسیدن بهدف و اقدام به تغییرات معقول و بموقع و اصلاح اوضاع نا رضایت بخش و مشکلات راه میباشد .

58 . هرگز خود را بدامان خستگی میفکن و شیفته ی نوازشها ی آن مشو . با خستگی دروغین مبارزه کن تا کامیاب گردی .

59. موقعی که وظیفه ای داری که باید انجامش دهی ، با منتهای کوشش بانجام آن بپرداز .

60 . تاپلئون قبل از اینکه در نبردی پیروز شود ، در دماغ خود نقشه ی پیروزی را طرح میکرد . زیرا او میدانست پیروزی از فکر صحیح بوجود می آید و نقشه های صحیح هم پیروزی ببار می آورد .

 

 

  • مطالب مرتبط
  • نمونه سوالات کنکوری از معنی کتاب های دبیرستان و پیش دانشگاهی
  • عوامل دهگانه موفقیت میلیونرها و ثروتمندان
  • نکاتی ضروری در جهت بهبود روابط با دیگران
  • دلایل علمی برای اینکه چرا باید کتاب بخوانیم
  • سری ششم از نکاتی از کتاب رمز موفقیت نوشته : دیل کارنگی و ......
  • ده نکته طلایی از کتاب رمز پیشرفت نوشته دیل کارنگی و ....
  • نویسنده : بازدید : 12 تاريخ : پنجشنبه 14 ارديبهشت 1396 ساعت: 1:19
    برچسب‌ها :