نکاتی از کتاب : رمز موفقیت نوشته :: آموزش انگلیسی به عنوان ...

نکاتی از کتاب : رمز موفقیت نوشته

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس
عنوان عکس

جستجوگر

یافته ها در جستجو

  امکانات وب

  برچسب ها

  نکاتی از کتاب : رمز موفقیت نوشته

   

   دیل کارنگی و جیمز آلن و الا وایلر

   ترجمه :  محمد جواد پاکدل و مسعود میرزایی

  خواندن این را در اولین فرصت به تمام دوستان و اهالی مطالعه توصیه می کنم امیدوارم جوانان با خواندن این کتاب قدر زمان را  بیش از پیش بدانند .

  نابغه کسی است که پیوسته افکارش را از قوه به فعل می آورد . ایده ها سرمایه ای هستند که فقط وقتی در دست افراد با قریحه و نبوغ میافتد ؛ مثمر ثمر می شود .    بالزاک

  1 . در هنگام اتخاذ تصمیم باید قبلا اطراف و جوانب قضیه را بدقت مطالعه کرده و بعد بدون تذبذب و تردید تصمیم قاطع گرفت .

  2. وقتی از اسکندر پرسیدند : چطور توانستی دنیا را فتح کنی ؟ گفت : با تاخیر نکردن و تصمیم خود را فورا اجرا کردن .

  3. تردید و تذبذب ؛ نبوغ با هوش ترین اشخاص را ضایع میگرداند .

  4. ولتر راست می گفت : تردید و تذبذب یک علامت بر جسته ی ضعف اخلاق است .

  5. باید همیشه به یاد داشته باشیم ؛ شخصی که می تواند تصمیم بگیرد هر قدر هم نقاط ضعف دیگری داشته باشد ،‌بسی کامیابتر از مردی است که نمی تواند تصمیمی بگیرد .

  6.انسان کار می کند تا کار نکند . بقول ویلیام فندر : اگر مردم کار کردن را واقعا دوست می داشتند ، ما هنوز زمین را با چوب های دستی شخم می زدیم و بار را روی دوش خود می بردیم .

  7. زردتشت در میهن نامه ی آسمانی خویش می فرماید : چیزی داشته باش که دنیا می خواهد و آنگاه اگر در میان جنگل هم بسر بری راه خانه ی تو پر از مردم خواهد بود .

  8 . هر عمل بزرگ از فکر سر چشمه می گیرد . هر کامیابی بزرگ نخست یک فکر نامریی بوده است . هر شاهکاری اعم از ادبی ، هنری و یا فلسفی از فکر سرچشمه گرفته است .

  9 . فکر کردن هنر است . فکر کردن هنر این است که آگاه باشیم از تدبیر مختلفی که کمک می کند به تنظیم حقایق پراکنده و جستجوی دنیای مجهول آن .

  10 . از خواستن چیز های بزرگ هرگز باک نداشته باش زیرا اگر ایده آل تو بزرگ باشد قواییکه هرگز فکر نمی کردی در تو وجود دارد ظهور خواهد کرد .

  11 .بدون تصمیم نمی توان قوای دماغی را متمرکز ساخت و بدون تمرکز قوای دماغی هم نمی توان بکامیابی نایل گشت .

  12. اغلب مردم در کارهایشان یا کمی تعجیل و یا کمی تاخیر میکنند و در نتیجه با شکست روبرو میگردند . باید کارها را بموقع خود انجام داد و البته شناختن موقع ، کار آسانی نیست .

  13. بعضی سزاوار ستایشند برای کارهای که کرده اند و برخی برای کارهایی ممکن بود بکنند و پاره ای برای کارهایی که می توانستند بکنند و نکرده اند . !!

  14. روزگار طبق طبق گلهای فرصت در دسترس ما قرار میدهد تا از آن استفاده کنیم  . و آنگاه چه استفاده بکنیم و چه نکنیم آهسته و بی سر و صدا این فرصتها را از ما پس میگیرد و آنرا در چاه بی پایان زمان می افکند .

  15. کانال دایل می گوید : کاریکه شما در این دنیا انجام میدهید اهمیتی ندارد . آنچه مهم است این است  که تا چه اندازه می توانید مردم را متقاعد سازید که کارهای را که انجام داده اید ، گران بهاست .

  16. اخلاق خوب سرمایه است . اخلاق خوب قدرت است . اخلاق خوب کامیابی است . اخلاق خوب اقبال است . اخلاق خوب بهترین دارایی است که ممکن است کسی در این دنیا داشته باشد .

  17. اغلب کسانی که در قلمرو شکست سرگردان میگردند ، برای این است که قادر نیستند به نفس اماره بگویند . " نه " !!

  18. ممکن است ثروت از دست رفته را با سعی و کوشش مجددا بدست آورد و علم فراموش شده را با مطالعه بخاطر آورد ولی وقت که از دست رفت به هیچ وجه مجددا بدست نمی آید و برای همیشه در قلمرو ابدیت مفقد الاثر میگردد .

  19. کسیکه در زندگی هدف مخصوص ندارد ، در جنگل تصمیمات رنگارنگ گم میشود . کسیکه می خواهد همه جا باشد ، هیچ جا نخواهد بود . یک تصمیم ، یک هدف و یک آرزو باید شعار کسی باشد که می خواهد در زندگی کامیاب گردد .

  20. تنها با آرزو کردن ، نمیتوان چیزی را بدست آورد . باصطلاح تنها با حلوا حلوا گفتن دهن شیرین نمیشود . باید برای نیل به آرزو با یک انژی پایان ناپذیر و یک اراده راسخ و یک خواهش عمیق ، بتلاش پرداخت . بزرگترین تراژدی زندگی اشخاصیکه شکست خورده اند این بوده است که آنان یک علاقه ی مشخص و معلوم برای چیزی معین نداشته اند .

  21. اگر شرح و احوال مردان و زنان بزرگ ، اعم از کسانیکه در فکر و یا عمل بزرگ بوده اند بخوانیم می بینیم که قوه ای که آنان را به پیش میرانده است عشق و علاقه ی شدید بچیزی بوده که دوست می داشته اند . آنان مجنون وار " لیلی " خود را می جسته اند و سرانجام بر آن دست یافته اند .

  22. عقب ماندن و پیشرفتن در زندگی فقط باینستکه شخص هر روز دو سه ساعت از وقتش را صرف تحصیل علم و هنر می کند یا نه .

  23. موفقیت رایگان بدست نمی آید . موفقیت قیمت دارد ، قیمت آن بذل کوشش و جد و حهد متمادی است .

  24. حواس خمسه را باید تربیت کرد ، اگر حواس خمسه تربیت نشوند ، اطلاعات ما از دنیای خارج بسیار کم و سطحی خواهد بود ، بنابر این چشم را باید تربیت کرد که زیبایی های حقیقی را ببیند و قس علیهذا سایر حواس .

  25. روح بزرگ در راه نیل مقاصد بزرگ ترجیح میدهد با شکست مطلق روبرو شود تا اینکه از پیشروی بسوی هدف خودداری کند . پیروزی یا مرگ : اینست شعار یک روح بزرگ !!!!

  26. قابلیت درست فکر کردن خیلی اهمیت دارد با وجود این مردم باین نکته کم اهمیت میدهند .

  27. کاری که می خواهی فردا انجام بدهی ، امروز انجام بده ، کاری را که می خواهی امروز بانجام برسانی هم اکنون شروع کن .

  28. برای ترک عادت زشت ، هیچ دارویی در داروخانه وجود ندارد یگانه داروی این درد ، بکار انداختن نیروی اراده است !!!!

  29. منتظر فرصت مباش بلکه فرصت را بیافرین . هرگز مایوس مشو و اگر هم مایوس شدی در حال یاس همچنان بکار خود ادامه ده .

  30. فرق زیادی بین مرد کامیاب و مرد شکست خورده وجود ندارد !!! مرد کامیاب کار می کند و منتظر می نشیند و مرد شکست خورده فقط منتظر می نشیند !!!!

  خصوصیات مرد کامیاب ، اینهاست :

  1. فکرش سریع تر کار میکند .

  2. نیروی اراده ی قوی دارد .

  3. به تمرکز قوای دماغی قادر است .

  4. حافظه ی قوی ، منظم و همیشه آماده و بیداری دارد .

  5. دارای نیروی بیان است و می تواند با منطق قوی طرف را مجاب کند .

  6. بنفس خود اعتماد دارد .

  7. از تجارب خود و دیگران مخصوصا دیگران بحداکثر استفاده می کند .

  8. همیشه نسبت به آنچه در اطرافش میگذرد ، بیدار است .

  9. کلمه ی شکست در قاموس او مفهومی ندارد .

  10. در دنیا چنان بسر می برد که گویی چیزی بنام " نومیدی " اصلا وجود ندارد .  

  31. نصیحت من به جوانان آن است که از همان آغاز زندگی یاد بگیرند که روی پای خود بایستند و از پدر و مادر و یا خویشان خود کمتر کمک بطلبند . خود را عادت ندهند با چوب زیر بغل و یا با عصا راه بروند و اگر نه تا پایان عمر چلاق باقی خواهند ماند .

  32. فکر قدرت است . فکر نیروست ، فکر علت است و اعمال ما معلول . هر چه روزانه فکر میکنیم همان خواهیم شد. فکر حتی در چهره سایه می اندازد . بی سبب نیست که گفته اند : چهره آیینه ای است که فکر و ذهن دارنده اش در آن منعکس گردیده است .

  33. مردان ضعیف و بی اراده در طول عمر منتظر فرصت می نشینند ، مردان قوی و با اراده ، فرصت را می آفرینند .

  34. مردان بی اراده و مردد همیشه بکنار زده می شوند . فقط کسانی بجلو میروند و پیروز میشوند که با گامهای محکم و در راه کامیابی پیش میروند .

  35. مردان بزرگ هیچ چیز را در اختیار بخت نگذاشته ، کاخ سرنوشت خود را بدست خود پی افکنده اند . آنچه ما بخت و اقبال می نامیم چیزی جز بیداری بعضی اشخاص در استفاده از فرصت های فرار نیست .

  36 . شکست و ناکامی ما در زندگی مربوط به طرز فکر کردن و چگونگی احساسات ماست .

  37. در مقابل خطر ، محکم ایستاده و مردانه پنجه به پنجه آن بیفکنید . بین آرزوهای معقول و منفی و خواب و خیال فرق بگذارید . هرگز مگذارید پرده ی رنگارنگ آرزو ، شما را از واقعیات دور کند . همیشه آرزوهای خود را با موفقیت تطبیق داده و امور را از نظر واقع بینی مورد مطالعه قرار دهید .

  38. ما بیشتر از حماقت ها ، اشتباهات و کاهلی خود رنج میبریم تا از کم لطفی بخت موهم !!

  39. آدمی جون مختار است میتواند تیغ قدرت را از دست سرنوشت گرفته آنرا بر فرق سرنوشت بکوبد و بدینوسیله سرنوشت را منکوب و مغلوب سازد .

  40 . عمل ، تجسم مادی اندیشه است . برای اینکه اعمال ما صحیح باشد ، باید اندیشه های ما هم صحیح باشد .

  سری پنجم از نکاتی از کتاب رمز موفقیت نوشته : دیل کارنگی  و......

  41. عظمت انسان در این است که مثل حیوان تسلیم حوادث نمیشود . انسان به کمک هوش و اراده ی خود می تواند ، خود را از شر قسمت نجات بدهد بنابراین هر کس به "‌ قسمت " اعتقاد داشته باشد ، خود را باندازه ی حیوان تنزل داده است .

  42. انسان آفریننده ی شکست و کامیابی خویش است .

  43. اقبال بسراغ  کسی می رود که بکار عقیده دارد نه به اقبال !!!

  44. بجای ماتم گرفتن بر جنازه ناکامیهای گذشته ، باید برای پیروزی های آینده فعالیت کرد . گذشته مرده و مرمت نا پذیر است آنچه قابل اصلاح است حال و آینده است . پس برخیز این ماده ی خام حال و آینده را بشکل و صورتیکه دلخواه تست در بیاور !!

  45. تحصیل موفقیت آنطور که در رمانها و سینما ها مجسم می شود ، کا ری ساده نیست . ما در سینما ها بینوایی و بیچارگی آغاز عمر مرد کامیاب را می بینیم و در پایان آن موفقیت های بزرگ ناگهانی او را از نظر می گذرانیم ولی سختی هایی را که وی بین این دو وضع کشیده ، نمی بینیم ، در صورتیکه قسمت اساسی او در همین قسمت که بما نشان داده نمی شود ، نهفته است .

  46. موفقیت معشوقه ای سنگین دل است زیرا فقط بکسانی لبخند میزند و اظهار محبت می نماید که جرات مبارزه با دیو شکست را دارند و قادرند در تاریکترین لحظه لبخندی بر لب داشته باشند .

  47. پدر استالین پینه دوز دایم الخمری بود که پیوسته پسرش را میزد . مادرش زن ساده و متدینی بود و همیشه آرزو داشت استلین کشیش شود ! مادرش در باره ی طفولیت استالین می نویسد :

  او همیشه پسر خوبی بود ، هرگز حود را محتاج نمیدید م مجازاتش کنم ؛ خیلی زحمت کش بود و همیشه مطالعه و بحث میکرد و دایم میکوشید چیز فهم شود .

  48. مرد با اراده مردی است که شخصیت انفرادی خود را در اجتماع گم نمی کند و شجاعت آنرا دارد که عقاید خاص خود را ابراز بدارد . کسی که میترسد آنچه را فکر می کند ، صریحا ابراز بدارد ، روزی حتی از فکر کردن خواهد ترسید و کورکورانه از افکاری که باو دیکته می شود ، پیروی خواهد کرد .

  49. مردان بی اراده و مردد همیشه بکنار زده میشوند . فقط کسانی بجلو میروند و پیروز می شوند که با گامهای محکم در راه کامیابی پیش می روند .

  50. مردان برزگ هیچ چیز را در اختیار بخت نگذاشته ، کاخ سرنوشت خود را بدست خود پی افکنده اند . آنچه ما بخت و اقبال می نامیم چیزی جز بیداری بعضی اشخاص در استفاده از فرصت های فرار نیست .  

  سری ششم از نکاتی از کتاب رمز موفقیت نوشته : دیل کارنگی و ......

  51 . بدون تصمیم نمی توان قوای دماغی را متمرکز ساخت و بدون تمرکز قوای دماغی هم نمی توان بکامیابی نایل گشت .

  52. اغلب مردم در کارهایشان یا کمی تعجیل و یا کمی تاخیر میکنند و در نتیجه با شکست روبرو میگردند . باید کارها را به موقع خود انجام داد و البته شناختن موقع ، کار آسانی نیست .

  53. بهر کاری اقدام می کنی احتمال شکست خوردن در آن کار را پیش بینی کن ولی همیشه ایمان داشته باش که عاقبت موفقیت نهایی از آن تو خواهد بود .

  54. ریشه ی شکست در اعمال و افکار ماست . لذا باید برای بر طرف کردن شکست قبل از هر چیز ، افکار و اعمال خود را تجزیه و تحلیل کنیم تا بنقص اساسی کار خود پی بریم و بطریق صحیح از نو به فعالیت پردازیم .

  55. هدفی که اغلب مردم در نظر دارند بدان برسند با هدفی که عملا بسویش روانند ، فرق دارد ؛ یعنی اغلب مردم جیزی را آرزو می کنند و برای تحصیل چیزی دیگر می کوشند و آنگاه وقتیکه به آرزوهای خود نمی رسند ، تعجب می کنند و اقبال بد خود را مقصر می شمارند !!!

  56 . قوه ی اراده از درون سرچشمه میگیرد و پشتیبان بزرگ این قوه فکر است . کسی که فکر می کند اراده اش قوی است ، دارای اراده ی قوی تواند بود .

  57. اندازه پیشرفتها منوط و مربوط به مقدار سعی و کوشش روزانه ای ما برای رسیدن بهدف و اقدام به تغییرات معقول و بموقع و اصلاح اوضاع نا رضایت بخش و مشکلات راه میباشد .

  58 . هرگز خود را بدامان خستگی میفکن و شیفته ی نوازشها ی آن مشو . با خستگی دروغین مبارزه کن تا کامیاب گردی .

  59. موقعی که وظیفه ای داری که باید انجامش دهی ، با منتهای کوشش بانجام آن بپرداز .

  60 . تاپلئون قبل از اینکه در نبردی پیروز شود ، در دماغ خود نقشه ی پیروزی را طرح میکرد . زیرا او میدانست پیروزی از فکر صحیح بوجود می آید و نقشه های صحیح هم پیروزی ببار می آورد .

   

   

  نویسنده : بازدید : 16 تاريخ : پنجشنبه 14 ارديبهشت 1396 ساعت: 1:19
  برچسب‌ها :
  اخبار و رسانه هاهنر و ادبیاترایانه و اینترنتعلم و فن آوریتجارت و اقتصاداندیشه و مذهبفوتو بلاگوبلاگ و وبلاگ نویسیفرهنگ و تاریخجامعه و سیاستورزشسرگرمی و طنزشخصیخانواده و زندگیسفر و توریسمفارسی زبان در دیگر کشورها