درس 5 پیش دانشگاهی

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس


«دوره پیش دانشگاهی »

بیان تضاد ( contrast  Expressing )

گاهی بین دو جمله از نظر مفهوم نوعی تضاد یا تناقض وجود دارد ،  به طوریکه دو حالت مختلف از یک موضوع بررسی می شود . برای نشان دادن این تضاد از کلمات ربط while    و  whereas     به معنی ( درحالیکه -  اگرچه )  طبق الگوهای زیر استفاده می شود :                                                       

  . ----------------- ,  while/where --------------------

   . ------------------, -----------------  While/Whereas 

       

مثال :

1.    Amin likes hard work , whereas his brother is a bit lazy.

       امین به سخت کار کردن علاقه دارد درحالیکه برادرش کمی تنبل است .

 

2.  While the police try to stop child labor , some employers still make children work.

      درحالیکه پلیس سعی دارد کار اجباری کودکان را متوقف کند ، هنوز بعضی از کارفرمایان کودکان را وادار به کار میکنند.

 

تذکر    1  :     کلمه  but    می تواند به جای کلمات  while   و  whereas    برای بیان تضاد به کار برود با این تفاوت که but   نمی تواند در اول جمله بیاید و فقط بین دو جمله بکار می رود :

     Amin likes hard work , but  his brother is a bit lazy.

      امین به سخت کار کردن علاقه دارد اما برادرش کمی تنبل است .

 

تذکر   2  :     کلمه  however   یک قید است و می تواند برای بیان تضاد به کار رود اما علامت گذاری خاص خود را دارد .

                       به شکل زیر :                                          

                    --------------------------- , however ,  ----------------------------------

 --------------------------- ; however ,  ----------------------------------

 --------------------------- . However ,  ----------------------------------

---------------  , however ,  ------------------ .--------------------------

--------------------------- ,  ---------------------------------, however .

 

1. Sales are poor this mount ; however, there may be an increase before the new year.

       میزان فروش در این ماه پایین است ؛ با این حال ممکن است قبل از سال جدید افزایش یابد.

 

2. Sarah is a very able student . However , she should work a bit harder.

       سارا دانش آموز قابلی است . با این وجود باید کمی سخت تر کار کند.

 

3. Exercise is necessary for good health. Many of us , however, don't exercise regularly.    

       ورزش برای سلامتی لازم است . با این حال بسیاری ازما به طور منظم ورزش نمی کنیم .   

 

4. The room was very small. It was very comfortable , however.                           

       اتاق خیلی کوچک بود . بااین وجود خیلی راحت بود .

تذکر  3  :     در یک جمله مرکب فقط یک کلمه ربط بیان کنند ه تضاد به کار می رود .

Whereas Farid is a quiet boy , but his brother is very talkative. (غلط)

Whereas Farid is a quiet boy , his brother is very talkative. ( درست)

تذکر  4  :   یادتان باشد که کلمه while    به معنی وقتیکه  بیانگر زمان نیز می باشد .

( به جزوه درس 1  مراجعه کنید . )

While he was crossing the street , he had an accident.

           هنگامیکه از خیابان رد میشد ، تصادف کرد . 

  • مطالب مرتبط
  • نمونه سوال از درس سوم پیش دانشگاهی
  • زبان انگلیسی پیش دانشگاهی درس دوم
  • کامل ترین گرامر زبان پیش دانشگاهی :درس اول
  • نمونه سئوال از 5 درس زبان سوم نظری
  • نمونه سوال پیش دانشگاهی: درس 6
  • گرامر و نمونه سوال پیش دانشگاهی: درس 7
  • نویسنده : بازدید : 8 تاريخ : جمعه 22 ارديبهشت 1396 ساعت: 9:06
    برچسب‌ها :