اSome sentences that are used in conversations ( 3

تعرفه تبلیغات در سایت
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس
عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس عنوان عکس

feel awful.

.حالم بده

I feel like hell.

.حالم خیلی بده

I feel sick.

حالم بهم می خوره. / تهوعدارم.

I feel queasy.

تهوع دارم.

I feel like throwing up.

می خوام بالا بیارم.

My voice is cracking/hoarse/husky.

صدام گرفته است.

I"ve sprained my wrist.

مچم دررفته است.

I"ve broken my leg.

پام شکسته.

I"ve fractured my leg.

.پام شکسته

My leg had a hairline fracture.

پام موبرداشته.

My arm is in plaster.

دستم تو گچه.

MY arm is in a cast.

دستم تو گچه.

I"m near sighted.

چشمم نزدیک بین است.

My eyes are astigmatic.

چشمام آستیگمات است

My vision is blurred.

دیدم تار است.

Which grade are you in ?

کلاس چندمی ؟

What year are you in?

سال چندمی

I"m in the third year.

سال سومم.

I"m a freshman.

سال اولم.

I"m a sophomore.

سال دومم.

I"m a junior.

سال سومم.

I"m a senior.

سال چهارمم.

What"s your major?

چه رشته ای هستی ؟

My major is Medicine.

.رشته ام پزشکی هست

To take up a major

انتخاب رشته

I"m going to take up medicine.

می خوام پزشکی انتخاب کنم (بزنم).

I had to adopt out.

مجبور بودم ترک تحصیل کنم.

My father has a high-school diploma.

بابام دیپلم داره

 


  • مطالب مرتبط
  • Read the conversations below:
  • نویسنده : بازدید : 6 تاريخ : چهارشنبه 28 تير 1396 ساعت: 11:12
    برچسب‌ها :